Vi skapar, förpackar och konceptualiserar olika projekt med och utan kunder. 

Vi förädlar befintliga produkter och tjänster där uppdragsgivare vill göra något unikt och skapa sig en position utöver det vanliga. Vi gör en strategisk analys för att se vad som behöver göras. Vi formger och sköter hela produktionen av böcker, tidningar, förpackningar, identiteter, annonskampanjer, utställningar, mode, produkter, mm. Uppdragsgivare vänder sig till oss när de med kvalitet och kunskap vill nå marknaden. I vår butik kan produkter och koncept testas mot människor från olika delar av världen.
Vi har vunnit priser både nationellt och internationellt inom mode, grafisk design, illustration och böcker.

STUDIO BLUNDLUND
leds av Sebastian Bacigalupe & Moa Bartling